Taal: NL | FR
Welkom bij Family Frites  |  Registreren   |              

De privacy van zijn bezoekers is van het grootste belang voor Family Frites.

Bijgevolg is http://www.familyfrites.be conform aan alle wettelijke bepalingen dienaangaande, dit zowel wat betreft de Belgische als de Europese regelgeving.

Zo respecteert Family Frites nauwlettend de Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, alsmede de uitvoeringsbesluiten van deze Wet als de Europese Richtlijnen terzake.

Verdere informatie hieromtrent vindt U in artikel 11 van onze Disclaimer.

Webdesign by IT1
x

Melding#{text}